Nyheder

Ishøj den 16.01.21

Kære alle

Først vil vi ønske jer alle et godt nytår.

I øjeblikket gælder der et forsamlingsforbud på max. 5 personer, hvilket betyder, at vi desværre hverken kan gøre gymnastik eller vandgymnastik/vandaerobic. Det er foreløbig forlænget til den 7. februar, men vi tror, at vi skal regne med i hvert fald februar måned ud pga. det store smittetryk og den nye engelske mutation.

Derudover bliver Idrætscentret omdannet til et vaccinationsområde, der vil lægge beslag på en stor del af centrets haller og omklædningsrum. I kan læse mere om det i Sydkysten den 13. januar.

Forhåbentlig bliver forsamlingsforbuddet på et eller andet tidspunkt hævet, så vi kan slutte sæsonen af i svømmehallen og måske også et eller andet sted i Idrætscentret.

For at vi skal kunne afholde generalforsamling, skal vi mindst kunne være ca. 100 personer samlede. Hvis det ikke kan blive i denne sæson, så må vi afholde et ekstraordinært møde i den nye sæson.

Det er vores store ønske, at selvom vi ikke kan komme til alle vore sædvanlige aktiviteter, så håber vi, at vi kan samles og nyde en dejlig skovtur.

Selvom vi ikke kan holde møder fysisk, ligger vi ikke helt på den lade side. Lokaler til næste sæson er bestilt både i Idrætscenter og i Svømmehallen.

Vi vil bede jer om at holde jer orienteret via hjemmesiden www.aeldremotion.dk og nyhederne i fjernsynet. I er ligeledes velkomne til at kontakte formanden Hanne Bendsen på tlf. 28299291, hvis I er i tvivl.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Ældre i Bevægelse

info@aeldremotion.dk          www.aeldremotion.dk

                                                                   Ishøj den 9.12.2020

Kære alle

Som I nok ved, er der kommet nye restriktioner, hvilket betyder, at både gymnastik og vandgymnastik er aflyst til den 3. januar 2021.

Forsamlingsforbuddet på max. 10 personer vil være gældende indtil den 28. februar 2021.

Dette betyder for vores vedkommende, at Nytårskuren bliver aflyst og generalforsamlingen må udskydes, indtil forsamlingsforbuddet igen hæves.

Det er rigtigt ærgerligt, og det vil også betyde, at når vi kommer i gang igen efter juleferien, så vil det i første omgang være på de samme betingelser som hidtil, hvilket vil sige, at vi fortsætter på samme måde med tilmelding hver uge. Det har hidtil fungeret, så det vil det også gøre, når vi mødes igen.

Vedrørende stolegymnastik skal I fortsat aftale med Inge, tlf. 23 37 76 75 og

Pia, tlf. 50 43 99 12, om plads på holdene.

Med håbet om, at vi snart kommer tilbage til en normal hverdag, ønsker vi jer alle en glædelig jul samt et godt nytår.

Kærlig hilsen

Bestyrelsen

Som I nok ved, er der kommet nye Corona-restriktioner. For at vi stadig kan få rørt os, vil flg. retningslinjer være gældende indtil der kommer andre udmeldinger.Vi må højst være 10 personer til stede ad gangen inkl. instruktør. Derfor vil vi prøve at få det til at fungere på flg. måde:
Stolegymnastik både mandag og tirsdag skal I kontakte henholdsvis Inge og Pia. De vil lave en turnusordning, så I alligevel kan få rørt jer, måske kun hver anden uge, men lidt har også ret.

Stavgangen fortsætter som sædvanlig.

Step er aflyst.

Gotvedgymnastik mandag og tirsdag vil de samme regler med max. 9 personer være gældende. For at lave en turnusordning kan I kontakte formanden (Hanne Bendsen) på SMS på tlf. 28299291 senest søndag formiddag. Hun vil så lave en liste til instruktørerne. Der vil være 2 gange gymnastik af 45 min. varighed både mandag og tirsdag, dvs. 1. hold fra kl. 10.00 til 10.45 og andet hold fra 10.50 til 11.35. Det samme gør sig gældende om eftermiddagen med 2 hold á 45 minutter, dvs. fra kl. 13.00 til 13.45 og fra kl. 13.50 til 14.35.

I svømmehallen gælder de samme retningslinjer med max. 10 personer ad gangen i bassinet. Der vil ligeledes blive en turnusordning i lighed med gymnastikken, dvs. kontakt formanden på SMS på telefon 28299291.
Vi håber på, at I trods alt kan acceptere denne løsning. Det er trods alt bedre end helt at aflyse alle aktiviteter.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

NB. HUSK MUNDBIND NÅR I FÆRDES I IDRÆTSCENTER OG SVØMMEHAL MEN IKKE NÅR I GØR GYMNASTIK ELLER FÅR SVØMMEUNDERVISNING.
HUSK ALTID AT GÅ IND PÅ VORES HJEMMESIDE