STOLEGYMNASTIK

Mstolegymnastikange af de øvelser vi laver i stolegymnastikken kan genkendes fra Gotved gymnastikken. Dog er det siddende og stående øvelser.
Det er en grundig bearbejdning af alle de muskelgrupper vi bruger, når vi går, står, løfter og bærer.