PERSONDATA

Persondataforordning

I henhold til den nye persondataforordning skal medlemmerne gøres opmærksom på, hvilke data der befinder sig hvor, og til hvem de bliver udleveret.

For vores forenings vedkommende findes en medlemsfortegnelse, der opbevares af kasseren på vedkommendes PC’er, der kun kan åbnes med en kode. Fortegnelsen indeholder: Navn, fødselsdato, adresse, tlf.-nummer og e-mail.

De instanser, der får disse oplysninger er kommunen i forbindelse med ansøgning af medlemstilskud. Al korrespondance med henholdsvis kommune og offentlige instanser sker via kasserens e-mail.

Al korrespondance til medlemmerne sendes vis BBC på mail, så andre ikke kan se mailadresserne.

Medlemslisterne opbevares i 3 år.

Ishøj d. 11. juni 2018

På vegne af bestyrelsen i Ældre i Bevægelse – Ishøj

Jette Voss
kasserer