Sæsonstart - efterår 2022

Efter sommeferien starter vi igen i uge 36. 

Der udsendes mails i løbet af sommeren. Hvis du i denne sæson har været medlem i foreningen, er du automatisk tilmeldt de samme hold i næste sæson. Betaling kan ske til bankkonto eller kontant ved fremmøde i foreningens kontortid.

Hvis du er nyt medlem kan du tilmelde dig via hjemmesiden eller ved personligt fremmøde i foreningens  kontortid.


Indmeldelse og betaling i Brohuset, Vejlebrovej 45

Tirsdag den 23. august 2022 kl. 14.00 – kl. 16.00

Betaling kontant eller til foreningens bankkonto